Dierproefvrije Make-up

Gepubliceerd: 29-03-2017 19:30:14
Onderwerp: Divers

Dierproefvrije Make-up

Dierproeven: Daar doen wij niet aan mee!

Dierproeven, daar zitten we niet op te wachten! Gelukkig zijn er binnen de Europese Unie heel veel regels en wetten die dierproeven verbieden. Maar hoe het precies zit, dat lees je hieronder.

Is er Wetgeving rondom het verrichten van dierproeven bij cosmetica?

Ja. Sinds 2004 is het in de Europese Unie verboden om ingrediënten van cosmetische producten te testen op dieren. In 2013 is deze Europese wetgeving uitgebreid; vanaf dat moment mag ook het eindproduct niet meer worden getest op dieren. Een belangrijke uitbreiding van de wet, want hoewel het testen van ingrediënten steeds minder voorkomt (uitsluitend nieuwe ingrediënten, die nog niet eerder op de markt zijn gekomen, moeten worden getest), is het testen van een eindproduct nog wel zeer veel voorkomend en belangrijk. En het testen van ingrediënten en eindproducten hoeft absoluut niet op dieren gedaan te worden, er zijn genoeg alternatieve testmethodes waar veel dierenleed mee voorkomen kan worden!

 

Is het nodig een nieuw EINDproduct te testen?

Ja. Bij het ontwikkelen van een product wordt tegenwoordig vaak gewerkt met ingrediënten waarvan al vast staat dat ze ‘veilig’ zijn. Toch is het van groot belang om ook het EINDproduct te testen, omdat daar uiteindelijk mee kan worden vastgesteld of alle ingrediënten samen een goed product vormen. Bij make-up producten is het bijvoorbeeld van belang dat het product gedurende een bepaalde tijd houdbaar blijft en dat het stabiel blijft (een product mag niet ‘schiften’, kleuren en overige ingrediënten moeten onderling goed mengen). Voor deze testen hoeven geen levende dieren te worden gebruikt! Bij de producten van Unity Cosmetics wordt het eindproduct getest in het laboratorium, waarbij gebruik wordt gemaakt van reageerbuisjes en petri-schaaltjes. Tijdens deze testen worden vooral de houdbaarheid en stabiliteit getest, dat zijn processen die kunstmatig kunnen worden nagebootst. Eenvoudig gezegd kun je bijvoorbeeld een hoeveelheid bacteriën toevoegen aan een product en dan bepalen hoe de houdbaarheid zich ontwikkelt. Hier komen nooit dieren aan te pas!

 

Kan make-up goed getest worden zonder levende dieren te gebruiken?

Ja. Om nieuwe ingrediënten van make-up te testen zonder gebruik te maken van levende dieren, wordt over het algemeen gebruik gemaakt van huidcultuurtesten op kunsthuid (ook wel EpiSkin genoemd). Aangezien er bij make-up over het algemeen niet gewerkt wordt met zwaar irriterende stoffen (de wetgeving heeft strikte regels vastgelegd over welke ingrediënten wel/niet mogen worden verwerkt in cosmetica), zijn andere methodieken (bijvoorbeeld het gebruik van slachtafval om te zien wat de impact van een ingrediënt op de huid is) niet nodig.

Bij eindproducten wordt binnen de make-up branche vaak gebruik gemaakt van laboratoria (petrischaaltjes) als het gaat om houdbaarheid en stabiliteit. Als het gaat om hoe een product ‘voelt en smeert’, dan wordt vaak gebruik gemaakt van menselijke proefpersonen; het gaat dan niet zozeer om het testen van de veiligheidsaspecten, maar meer om het achterhalen van een voorkeur rondom bepaalde producteigenschappen.

Het mag duidelijk zijn dat de relatie tussen cosmetica en dierproeven steeds minder voor de hand liggend wordt, met name binnen de Europese Unie!

Als je meer wilt weten over dierproef-vrije cosmetische testen, google dan eens op de term ‘eurl ecvam’, dat is de naam van de instantie die in 2011 binnen de Europese Unie is opgericht om proefdiervrije testmethodieken te ontwikkelen.

 

Zijn de producten van Unity Cosmetics dierproefvrij?

Ja. Alle producten van Unity Cosmetics worden gemaakt binnen de Europese Unie. Dit is een bewuste keuze, omdat daarmee zeker wordt gesteld dat er geen dierproeven worden uitgevoerd en dat er veilig wordt gewerkt. De Europese fabrieken die onze producten vervaardigen, hebben een vragenlijst ingevuld waarin zij expliciet verklaren niet te werken met ingrediënten die getest zijn op dieren. En als er eindproducten moeten worden getest, dan zijn dat testen in laboratoria (petrischaaltjes, reageerbuisjes, bacteriële testen) en testen op menselijke proefpersonen als het gaat om het testen van de manier waarop een product ‘smeert’ of ‘aanvoelt’.

 

Zijn dierproefvrije make-up producten herkenbaar voor de consument?

Nee. Sommige dierproefvrije producten bevatten het logo van Stichting Dierproefvrij (het bekende ‘konijntje’). Dat betekent dat de fabrikant/merkeigenaar aan Stichting Dierproefvrij heeft kunnen laten zien – aan de hand van documenten van de fabrikant – dat er bij de totstandkoming van het product niet wordt gewerkt met proefdieren. Maar er zijn ook heel veel dierproefvrije producten die het logo van Stichting Dierproefvrij NIET bevatten. Dat geldt ook voor de producten van Unity Cosmetics. Unity Cosmetics heeft er bewust voor gekozen om Stichting Dierproefvrij niet de naam te geven van de fabriek waar onze producten worden gemaakt. Aangezien de concurrentie binnen de cosmetische farmacie enorm groot is, willen wij deze bedrijfsvertrouwelijke informatie niet openbaar bekend maken. Ook niet aan Stichting Dierproefvrij. Dus ondanks het feit dat onze fabrikant een verklaring heeft afgegeven geen dierproeven te verrichten en geen ingrediënten te gebruiken waar dierproeven voor zijn gehouden, is dat voor Stichting Dierproefvrij niet afdoende en mogen wij helaas het logo niet vertonen. Samengevat zou je kunnen zeggen:

  • Als een product het logo van Stichting Dierproefvrij bevat, dan weet je zeker dat er geen proefdieren zijn gebruikt.
  • Als een product dat logo niet bevat, dan is het onduidelijk of er wel of geen dierproeven zijn gedaan. Bedrijven die hun producten laten maken binnen de Europese Unie (net zoals Unity Cosmetics), zullen over het algemeen dierproefvrije producten leveren, omdat de Europese wetgeving daar strikt op toe ziet en op controleert. Bij producten die buiten de Europese Unie zijn vervaardigd kun je als consument bijna niet achterhalen of er wel/geen dierproeven zijn gedaan. In landen als China (bekend om de vervaardiging van low-budget cosmetica) zijn dierproeven nog steeds toegestaan. Dus neem het zekere voor het onzekere en zoek naar een merk waarvan de producten binnen de EU worden gefabriceerd, zoals Unity Cosmetics!
Je moet eerst inloggen

Klik hier om in te loggen

Reactie toevoegen