Jouw gegevens worden beschermd

Wij zijn er van bewust dat je bij het bezoeken van deze webshop vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Graag laten we je via deze weg weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo hopen we meer inzicht te geven in hoe wij werken.

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor gerichte marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Unity Cosmetics Europe B.V.. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bestellen in onze webshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met open source software in eigen beheer. Gegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden dus niet met een externe softwarepartij gedeeld. De gebruikte open source software is beveiligd door toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden cookies gebruikt om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. We nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe partij. Deze externe partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De webhosting partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Communicatie
Wanneer je een rechtstreekse e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren zolang als noodzakelijk is. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde vraag beter te kunnen beantwoorden of om een beter advies te geven. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij en/of deze derde partij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken we gebruik van een externe partij. Deze partij zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die wij verzenden zie je een ‘afmeld link’. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door de externe beveiligd opgeslagen. Deze externe partij maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deze externe partij behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van een webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, deze partij heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van externe platformen van payment providers. Deze partijen verwerken je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen behouden zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze partijen delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze partijen waarvoor zij derden inschakelen. Deze partijen bewaren je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzendingen
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om deze bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van externe koeriersdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze partijen onderaannemers inschakelen, stellen deze partijen je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Administratie
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een extern administratiekantoor. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Het administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Het administratiekantoor gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies
Wij maken in onze webshop gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze webshop wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen, zodat bij een volgend bezoek de webshop sneller / makkelijker toegankelijk is. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent of zolang onze webshop bestaat. Dit betekent dat wij je klantgegevens bewaren totdat de webshop wordt beeindigd of totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek (verwijdering van je gegevens). Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij echter wel de facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben dan echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid, of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage van je gegevens (inzien van de gegevens die wij van jou verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot jou), aanpassing van de gegevens die betrekking hebben op of herleidbaar zijn naar jou, beperking van de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op of herleidbaar zijn naar jou, overdracht van je gegevens naar een andere partij (met als gevolg beeindiging van onze dienstverlening omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan worden), of verwijdering van je gegevens. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@unitycosmetics.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je op adequate wijze te identificeren. Je krijgt van ons in alle gevallen binnen 20 dagen een reactie op je verzoek en bij inwilliging een bevestiging per e-mail van uitvoering van het verzoek en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

Recht van bezwaar en overige rechten ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt, zetten wij de gegevensverwerking direct stop. Als je bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met info@unitycosmetics.com.

Veranderingen in het privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webshop kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als deze privacyverklaring gewijzigd wordt en gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte. Mocht je vragen hebben hieromtrent, mail dan naar info@unitycosmetics.com.

Unity Cosmetics Europe B.V. - Van Hallstraat 705 - 1051 JE Amsterdam - Nederland
Tel:  (06) 57 222 000  -  Mail: info@unitycosmetics.com